×

HEYKELLER

shoot-cut-bury-and-smoke-aVur Kes Göm ve Tüttür
2015


Vur, kes, yağmala,
Üç gün.

Törenlerle kutla,
Beşyüz sene.

Göm,
Anadolu’yu mezar et,
Topraktan kan fışkırsın suratına,
Bunu da marş yap kendine.

Cesedinden dumanlar çıksın,
İlelebet yan.


tabanca, çapa, balta, ahşap burunsalık (küçükbaş ve büyükbaş hayvan yem yemesin diye ağzına takılan ahşap şey), pipo ve telkari gerdanlık / 20x25x42cm