×

HEYKELLER

rind-zahid-2013Rind ile Zahid
2013


Akıl ile kalbin konuşması / Erik ağacından iki zurna / 10,5x35cm - 8x8x35cm

“Rind” ile “zahid” Divan şiirinde çok kullanılan iki semboldür. Bunlardan “rind” olgun insanı, “zahid” de kaba sofuyu temsil eder. Rind, dış görünüşe değer vermez. Hoşgörü sahibidir. Zahid ise şekilperest olup katı kuralcıdır. Bu yüzden “rind” ile “zahid” edebiyatımızda birbirine zıt iki tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendini “rind” olarak taktim eden Divan şairi; sofu, hoca, vaiz, nasıh, fakih, müddei vs. gibi adlar altında devamlı zahide çatar. Öyle ki bu tarizler toplansa sanırım birkaç ciltlik bir eser ortaya çıkar. Ancak bütün bu söylenenler “rind”lerin görüşüdür. “Zahid”ler şair olmadıkları, bir başka ifadeyle pek yazı yazmayı sevmedikleri için onların görüşleri edebi mahsüllere fazla yansımamıştır. Bu sebeple, “zahid”in görüşlerine de yer vermesi bakımından Fuzuli’nin “Rind ü Zahid”i önemli bir eserdir. / (Fuzuli’nin ‘Rind ü Zahid’i Üzerine, Doç. Dr. Ahmet Sevgi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, Konya 1997, s. 129-135)

"Ey Zahid! Sen meyhaneyi iblisin makamı olarak görüyor, şarabı fitne vasılası biliyorsun. Yanılıyorsun! Fitnenin kaynağı hırs ve gururdur. Bunlarsa meyhane ehlinden uzak olan vasıflardır. Şeytanın fesat aleti, hile ve riyadır. Şarap ehli bunları da kötü olarak görür. Eğer bu evi Allah'sız bir yer olarak görüyorsan Allah'ın her yerde hazır ve de nazır olduğunu bilmiyorsun demektir. Eğer bu evde Allah'ın var olduğunu kabul edersen dolaylı olarak iblisin varlığını da dile getirmiş olursun. Allah'ı an! Şeytandan korkma! Çünkü şeytanla konuşmak insanlıktandır."
...
Fuzuli ‘Rind ile Zahid’ adlı eserinde son söz olarak “Fanilik köyünde, akıllı ile deli birdir. Denizin dibinde taş ile inci tanesi birdir. İyi ve kötü sayma işi ortadan kalkınca mescid ile meyhane birdir.” der. / Fuzuli'nin "Rind ile Zahid" adlı eserinden (Çeviren: Hüseyin Ayan, MEB Yayınları, 2001)