×

HEYKELLER

slavery-museumSlavery Museum (Kölelik Müzesi)
2015


1
Her dil bir hapishanedir. Karşına çıkan her yeni dil, bağlı olduğun bir önceki zindandan kaçmana imkan verir. Zindanlar arası geçiş esnasında kısa bir süre de olsa hür olunabilir.
2
Anlamsız sesler çıkaran kişi, üzerinde anlaşma sağlanmış kelimeleri kullanmaz ve bu davranışını sürdürürse, insanlar tarafından garipsenir, insanlar ondan uzak durmayı tercih ederler. Tehlike burada başlar. Yalnız kalan kişi kısa zamanda inandırıcılığını, toplum içindeki saygınlığını ve ardından sorumluluklarını kaybeder ve uygarlıktan özgürleşir. Özgürleşen kişi ile beraber sürekli anlam üretme zorunluluğundan kurtulan ses de azad olur. Kişi ve ses için bilinçdışı okyanusunda anlamsız, uygarlık için tehlikeli yeni bir hayat başlar. Kölelik Müzesi uygarlık dışı yeni bir hayat başlamasın diye çalışır.
3
Hayvanlar konuşamadıkları için
Kimbilir ne güzel düşünürler,
Ellerimiz gibi.
(Melih Cevdet Anday)

Kol saati kayışları, ahşap, pirinç, plastik harfler ve pirinç çerçeve.