×

HEYKELLER

akililekapanmisgonulAkıl İle Kilitlenmiş Gönlün Anahtarı
2013


"...Derler ki, akıl, nefisten ayrı ve cisim istemeyen bir cevher olduğuna; nefis ve cisim de olmadığına göre eşyanın hakikatini tanıyamaz. O halde Allah'ı da kavraması imkan dışıdır. Bundan dolayı akıl bir düğümdür ve onunla Allah'a ulaşmak isteyenler sapıtmış demektir..." / Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü / İskender Pala / Sayfa 16

Araç boyası ile boyanmış demir anahtar ve çiviler / 26x40x45cm